11.22.63

  • ASIN: 1444727338

22/11/63

  • ASIN: 2253195103

22/11/63

22 KASIM 1963'TE, DALLAS'TA ÜÇ EL S?LAH SES? DUYULDU, BA?KAN KENNEDY ÖLDÜ VE TAR?H YEN?DEN YAZILDI.PEK?, YA GEÇM??? DE???T?RME ?ANSINIZ OLSAYDI?Her ?ey Maine'deki Lisbon Falls kasabas?nda ya?ayan edebiyat ö?retmeni Jake Epping'e lokantac? dostu Al Templeton'?n verdi?i bir s?rla ba?lar. Asl?nda lokantas?n?n kileri geçmi?e, 1958'e aç?lan bir geçittir ve Al, Jake'ten saplant? haline getirdi?i görevi devralmas?n?, Kennedy suikast?n? engellemesini istemektedir. Böylece Jake Epping, George Amberson olarak büyük arabalar?n ve fiyonklu çoraplar?n dünyas?nda, herkesin her yerde sigara içti?i bir Amerika'da yeni bir hayata ba?lar. Bo?ucu Derry ?ehrinden, hayat?n?n a?k?yla kar??la?t??? sevgi dolu Jodie kasabas?na, Lee Harvey Oswald'a ve Dallas'a uzanan bu romanda; geçmi?, geçmi? olmaktan ç?k?p gerilim ve heyecan dozu yüksek bir maceraya dönü?üyor.Zamanda yolculuk hiç bu kadar inand?r?c? ve bu kadar ürkütücü olmam??t?!

  • ASIN: 9752115047

22/11/63 (BEST SELLER, Band 26200)

22/11/63 (BEST SELLER, Band

  • ASIN: 8490321280

22/11/'63

  • ASIN: 8868363291

El bazar de los malos sueños (BEST SELLER, Band 26200)

El bazar de los malos sueños (BEST SELLER,

Broschiertes Buch

  • Brand: Debolsillo
  • ASIN: 8466343059

Mr Mercedes: Bill Hodges 1 (BEST SELLER, Band 26200)

Mr Mercedes: Bill Hodges 1 (BEST SELLER, Band

  • ASIN: 8490627665

El misterio de Salem's Lot (BEST SELLER, Band 26200)

El misterio de Salem's Lot (BEST SELLER, Band

  • ASIN: 8497931025

84K: 'An eerily plausible dystopian masterpiece' Emily St John Mandel

84K: 'An eerily plausible dystopian masterpiece' Emily St

  • ASIN: 0356507386
11 22 63 Stephen King-taschenbuch Video